Interview op RTV EEN “Veenkoloniën, Iets Ouder” 10 januari 2018

Bespreking van de LHBT-beleidsnota van de gemeente Oldambt

Inspraak van Roze 50plus Oldambt voorafgaand aan de behandeling van de LHBT-beleidsnota van de gemeente Oldambt in de SWI commissie van de gemeenteraad van Oldambt op 16 mei 2017


Persbericht Roze 50plus Oldambt, REAL ID en Manna22

 

Winschoten
Dodenherdenking 4 mei 2017

 


Bij de dodenherdenking bij het oorlogsmonument in Winschoten herdenken wij ook de in de nazitijd vanwege hun seksuele geaardheid vermoorde en vervolgde lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Wij doen dit door bij het oorlogsmonument een roze driehoek met bloemen over een zwarte driehoek heen te leggen, die tezamen de davidsster vormen.

Zoals de joden gekenmerkt werden met een gele davidsster zo kregen homoseksuelen die door de nazi's waren gearresteerd en in concentratiekampen gevangen zaten ter herkenning een roze driehoek op hun kleding. Lesbische vrouwen werden door de nazi’s geschaard onder zogenaamd asociaal en werkschuw volk en werden gekenmerkt door een zwarte driehoek.

Wij denken aan alle homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders die vandaag de dag te maken hebben met discriminatie, vervolging en geweld vanwege hun seksuele geaardheid, seksuele voorkeur of genderidentiteit.

Wij denken in het bijzonder aan de homoseksuelen in Tsjetsjenië die momenteel door de regering aldaar worden gedeporteerd naar concentratiekampen, gemarteld en vermoord alsmede aan hun ouders die worden gedwongen hun homoseksuele kind te vermoorden. Op het lint aan het bloemstuk staat de tekst:

"Opdat wij allen in vrijheid lief kunnen hebben".

                         

                               Drie foto's:@OldambtNu.nl

 


RTV Noord

 

 

Reportage van de aanleg van het Regenboogzebrapad aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten op 10 oktober 2016


Bij RTVLOGO

Reportage met beelden van de “Roze Actie” op 8 oktober in de Langestraat en van het symposium “Coming out voor jonge en oud!” op 11 oktober 2016 in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.


Portret van Fenneke Groenbroek van de werkgroep Voorlichting van Roze 50plus Oldambt; een gesprek over homoseksualiteit in de kerk en de moeite van jongere en oudere LHBT’s om “uit de kast te komen”.


Via de radio